Sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yaklaşımının en önemli bileşenlerinden biri olarak görmekteyiz.

“Daha az kaynakla daha çok değer” esası üzerine kurulu olan OYAK Grubu Sürdürülebilirlik Stratejisi, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranarak insan ve doğanın uyum içerisinde var olduğu koşulların sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlayan bir yaklaşım ile Şirketimizin de bu alandaki çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

Tüm OYAK Grubu şirketleri gibi biz de yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, ortak doğal sermayeye bağlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

OYAK Grubu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımına esas teşkil eden ana ilkeler ve Grup bünyesinde bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler OYAK Grubu yıllık faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır.

© 2019 OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
+90 (312) 415 63 41 +90 (312) 415 63 62
oyakenerji@oyakenerji.com.tr